Cựu Tổng thống Trump đáp lại bài diễn văn Thông điệp Liên bang đầy tính công kích của Tổng thống Biden

Cựu tổng thống nói: “Đây là một Bài diễn văn đầy phẫn nộ, gây chia rẽ, và cừu hận.”