Cựu Tổng thống Trump nói sẽ không bao giờ gặp Trung Quốc ở Anchorage