Cựu TT Trump chỉ trích Bộ Tư pháp và Chính phủ TT Biden: ‘Họ săn lùng và hủy hoại người dân’

Hôm thứ Sáu (03/05), sau khi thủ tục tố tụng của phiên tòa “tiền bịt miệng” kết thúc, cựu TT Donald Trump đã chỉ trích Bộ Tư pháp, văn phòng Biện lý quận New York, và những quan chức chính phủ khác mà ông khẳng định là đang bức hại ông.

Cựu TT Trump chỉ trích chính phủ Biden về báo cáo việc làm tháng Tư, tình trạng tội phạm ở các thành phố, và chính sách biên giới hiện tại, trong khi cáo buộc chính phủ săn lùng ông cùng nhân sự công ty ông. “Họ săn lùng và hủy hoại người dân, đây là một nỗi ô nhục.”