Cựu TT Trump: ‘Chiến thắng lẫy lừng’ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 là cần thiết cho Đảng Cộng Hòa, chứ không phải cho ‘các RINO’