Cựu TT Trump cho biết ông đang cân nhắc nền tảng truyền thông xã hội mới: ‘Quý vị thực sự có thể xây dựng trang web của riêng mình’