Cựu TT Trump chiến thắng với 9 phiếu thuận và 0 phiếu chống ở Tối cao Pháp viện

Trong một chiến thắng lớn của cựu Tổng thống Donald Trump, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã đồng thuận ra phán quyết có lợi cho ông hôm thứ Hai (04/03) rằng các tiểu bang không thể gạch tên ông khỏi lá phiếu.

Quyết định này được đưa ra rất kịp thời, do ngày 05/03, Colorado và Maine, hai trong số các tiểu bang đã cố gắng loại bỏ cựu cựu TT Trump ra khỏi lá phiếu, tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ của họ.

Tuy nhiên, mặc dù phán quyết đã kết luận dứt khoát rằng các tiểu bang không thể gạch tên cựu TT Trump khỏi lá phiếu, thì nỗ lực loại bỏ ông Trump vẫn chưa kết thúc. Thay vào đó, chỉ vài giờ sau khi phán quyết được công bố, nỗ lực gạch tên cựu TT Trump khỏi lá phiếu đột nhiên đổi hướng, từ cấp tiểu bang cho đến cấp liên bang. Tất nhiên là dưới danh nghĩa bảo vệ nền dân chủ.

🌽 DVD Không có nông dân, Không có lương thực:

Nguồn tham khảo trong tập này:

🔵 Phán quyết của Tối cao Pháp viện:

------

Quan điểm trong video này là ý kiến của người chủ trì chương trình và khách mời, và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.