Cựu TT Trump đóng 175 triệu USD tiền bảo lãnh, ngăn chặn việc tịch thu các tòa nhà trong vụ lừa đảo dân sự