Cựu TT Trump kháng cáo án phạt 464 triệu USD trong vụ án gian lận dân sự ở New York

Đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ được đệ trình lên Tòa Phúc thẩm Tiểu bang New York.