Cựu TT Trump khen ngợi ‘sự đoàn kết to lớn’ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa sau chuyến thăm Hoa Thịnh Đốn