Cựu TT Trump mở rộng cách biệt trong các cuộc thăm dò ý kiến, đạt mức gây quỹ ‘cao chưa từng thấy’ sau bản cáo trạng