Cựu TT Trump nói việc kết nạp Ukraine vào NATO là ‘hoàn toàn mất trí’