Cựu TT Trump, RNC huy động được 86 triệu USD cho nỗ lực điều tra tính liêm chính của cuộc bầu cử