Cựu TT Trump tại cuộc mít tinh theo phong cách chiến dịch: Mùng 4 tháng 7 ‘sẽ không bị xóa bỏ’