Cựu TT Trump xác nhận các luật sư đã gặp DOJ, cho biết ‘không có dấu hiệu thông báo’ về bản cáo trạng đã được đưa ra