Cựu TT Trump xác nhận đã gặp ông Elon Musk: ‘Tôi đã thích ông ấy’

Hôm thứ Hai (12/03), cựu Tổng thống Donald Trump xác nhận rằng ông đã gặp ông Elon Musk trong những ngày gần đây.