Đã đến lúc Israel phải xem xét lại mối quan hệ kinh tế với ĐCSTQ