Đã đến lúc thừa nhận tác động của truyền thông xã hội đối với các bé gái tuổi teen