Đà Nẵng xét nghiệm Covid-19 cho tất cả thí sinh thi tốt nghiệp THPT