Đặc phái viên: Nga có thể thực hiện ‘các biện pháp liên quan đến công nghệ quân sự’