Đặc vụ FBI tường trình sai trái vụ Trump – Nga cũng là người dừng điều tra Hunter Biden

Nhiều người tố giác đã chia sẻ thông tin giúp vạch trần sự che đậy của FBI đối với sự tham nhũng của gia đình ông Biden. Những người tố giác, chính là những người…