Đặc vụ FBI tường trình sai trái vụ Trump – Nga cũng là người dừng điều tra Hunter Biden

Nhiều người tố giác đã chia sẻ thông tin giúp vạch trần sự che đậy của FBI đối với sự tham nhũng của gia đình ông Biden. Những người tố giác, chính là những người thuộc FBI, chưa xác định danh tính, nói với Thượng nghị sĩ Iowa Chuck Grassley, rằng vào tháng 8 năm 2020, ngay trước cuộc bầu cử tổng thống, FBI đã đình chỉ một cách bất chính cuộc điều tra về các hoạt động tội phạm của ông Hunter Biden bằng cách cáo buộc sai rằng bằng chứng chống lại ông Biden là thông tin sai lệch của Nga.