Đài Fox News tụt xuống hạng 3 sau khi tuyên bố người thắng cử