Đại học California mất hơn 800,000 đô la khi cố gắng đóng cửa báo sinh viên châm biếm