Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ‘đình chiến nhân đạo’ ở Gaza

Nghị quyết do các quốc gia Ả Rập soạn thảo hoàn toàn không đề cập đến cái tên ‘Hamas.’