Đại hội đồng Y tế Thế giới từ chối sự tham gia của Đài Loan trước ‘áp lực chính trị’ của Trung Quốc