Một số kênh truyền thông đưa tin không chính xác rằng The Epoch Times có liên kết với trang web có tên là The BL.

The Epoch Times cũng không liên quan tới việc kinh doanh hay trách nhiệm pháp lý đối với The BL.

Một số kênh truyền thông cho rằng hai công ty có liên quan tới nhau dựa trên những hồ sơ truyền thông mạng xã hội trước đây của các nhân viên cũ trong Epoch Times nhưng đã rời đi và làm việc cho The BL. Tuy nhiên những hồ sơ trước đây của họ không đồng nghĩa rằng các cá nhân này là nhân viên của Epoch Times, trong khi trên thực tế họ đang làm việc cho The BL. Các nhân viên này đã thay đổi công việc; những điều họ làm do đó không còn là hoạt động của công ty.

The BL thuộc sở hữu của Giám đốc điều hành người Việt của trang DKN.tv ( cũng được biết đến với cái tên Đại Kỷ Nguyên).

Trang web tiếng Việt DKN.tv cũng không có liên quan gì tới The Epoch Times. The Epoch Times không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động hay nội dung và cũng không có mối liên hệ kinh doanh với DKN. Mọi thắc mắc về pháp lý hoặc truyền thông liên quan nên được gửi trực tiếp tới DKN. Cũng không nên liên kết DKN với thương hiệu của Epoch Times.

DKN mới đầu là một phần trong mạng lưới liên kết với The Epoch Times, nhưng The Epoch Times đã phải cắt đứt mối liên hệ với DKN vào tháng 10 năm 2018.

Tuy nhiên, The Epoch Times vẫn mong muốn phục vụ độc giả Việt Nam. Do đó gần đây đã ra mắt một ấn bản tiếng Việt The Epoch Times có tên “Epoch Times Tiếng Việt” và website chính thức là www.epochtimesviet.com.

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn