Đài Loan: Các hãng sản xuất chip sẽ tuân thủ những quy tắc mới của Hoa Kỳ đưa các tổ chức siêu máy điện toán của Trung Quốc vào danh sách đen