Đài Loan: Hơn 5,000 người tham gia sự kiện xếp chữ truyền tải thông điệp về hy vọng và kiên định