Đài Loan không được mời tham gia cuộc họp của WHO do Trung Quốc ‘cản trở’