Đài Loan mở hội nghị liên quan đến lệnh tổng động viên, chuẩn bị cho tình huống phải lâm chiến