Đài Loan tiến tới bầu cử trong bối cảnh Trung Quốc nói bóng gió về chiến tranh

Lãnh đạo cộng sản Trung Quốc đã nói rằng cuộc bỏ phiếu này là một sự lựa chọn giữa ‘hòa bình và chiến tranh.’