Đại sứ Hoa Kỳ: ‘Chúng tôi chỉ không biết’ cách phòng thủ hỏa tiễn siêu thanh của Trung Quốc