Đại sứ Trung Quốc đi trên ‘thảm người’ ở quốc đảo Kiribati, dư luận dậy sóng