Đại sứ Trung Quốc tuyên bố: Bắc Kinh sẵn sàng hàn gắn quan hệ với Mỹ