Đài truyền hình NTD sẽ tổ chức 3 cuộc thi quốc tế trong năm nay