Đại từ nhân xưng được ưa chuộng: Các nhân viên Biên giới Hoa Kỳ được yêu cầu sử dụng ngôn ngữ ‘thức tỉnh’

Một bản thông tri nội bộ hướng dẫn các nhân viên CBP không được giả định giới tính của người nhập cư bất hợp pháp.