Đắk Lắk họp khẩn: Ca dương tính virus Vũ Hán đầu tiên là nữ sinh viên về từ Đà Nẵng