Dân biểu Alabama: ‘TT Trump đã giành được Đại cử tri đoàn,’ Sẽ chất vấn kết quả vào tháng 1/2021