Dân biểu Brooks: Quốc hội có ‘toàn quyền’ bác bỏ phiếu bầu của Cử tri đoàn tiểu bang