Dân biểu Gallagher lên tiếng ủng hộ những người có đức tin ở Trung Quốc

Về bản chất, cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc là “cuộc đấu tranh về tâm hồn.”