Dân biểu Gallagher: Hoa Kỳ nên ‘ngay lập tức’ cắt đứt dòng vốn của Mỹ chảy vào các công ty AI của Trung Quốc