Dân biểu Gallagher: Khoản tài trợ bổ sung cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của TT Biden là ‘một trò đùa’

Chủ tịch ủy ban về Trung Quốc của Quốc hội nói rằng nguồn tài trợ bổ sung của chính phủ Tổng thống Biden “tiếc là không đủ” cho nhiệm vụ chống lại Trung Quốc.