Dân biểu James Comer tuyên bố sẽ đưa ông Hunter Biden ra tòa nếu ông ấy từ chối cho lời khai