Dân biểu Lance Gooden giới thiệu dự luật ủng hộ Đài Loan gia nhập Interpol

Dự luật sẽ tạo ra một chiến lược để Đài Loan trở thành thành viên không chỉ của Interpol mà còn của các tổ chức quốc tế khác như WHO.