Dân biểu Perry: DOJ của TT Biden đang khiến người Mỹ sao lãng khỏi ảnh hưởng của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ