Dân biểu Stefanik đưa ra dự luật ngăn chặn các địch thủ kiểm soát ngành nông nghiệp Hoa Kỳ