Dân biểu Wittman: Trung Quốc sử dụng quân đội để ‘đẩy’ các quốc gia ra khỏi vùng biển quốc tế