Dàn nhạc, dàn đồng ca, và các ban nhạc tạo nên những trẻ em kiên cường