Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun diễn tấu Bản Hòa tấu Vĩ cầm ‘Lương Chúc’ tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Lincoln