Đảng Cộng Hòa chuẩn bị ra báo cáo về vụ bê bối của ông Joe Biden