Đảng Cộng Hòa gọi việc bổ nhiệm biện lý đặc biệt của ông Hunter Biden là một ‘sự che đậy’: ‘Không thể được tin cậy’